Dotacje UE

Beneficjent KOMSTA OKNA I DRZWI SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn.

„Intensyfikacja działalności eksportowej spółki KOMSTA poprzez udział w Programie promocji branżybudowy i wykańczania budowli.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 3.3.3 Go to Brand

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest promocja gamy okien i drzwi z PCV i aluminium marki KOMSTA na rynkach zagranicznych poprzez udział w Programie promocji branży budowy i wykańczania budowli. Realizacja projektu przyczyni się do intensyfikacji działalności eksportowej przedsiębiorstwa oraz budowy rozpoznawalności marki  i kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 574 400.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 344 640.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2020 r. – 30.11.2023 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail/telefonem:

michal.k@komsta.pl, +48 662 095 779

Dotacje PL

Beneficjent KOMSTA OKNA I DRZWI SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn.

„POPRAWA WARUNKÓW PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE KOMSTA OKNA IDRZWI SPÓŁKA AKCYJNA”

Projekt jest dofinansowany ze środków FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w ramach programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

DOFINANSOWANIE: 57 968,00 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 89 080,00 PLN

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie KOMSTA OKNA I DRZWI SPÓŁKA AKCYJNA. Dzięki realizacji inwestycji i zagwarantowaniu w jej efekcie odpowiednich warunków pracy możliwy będzie spadek obciążenia dynamicznego układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku magazyniera oraz redukcja ryzyka upadku z wysokości i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas wykonywania prac montażowych.

DATA PODPISANIA UMOWY: wrzesień 2023.

ul. Nasienna 2, 44-120 Pyskowice
Godziny otwarcia salonu:
Pn-Pt: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00
Niedziela: nieczynne